BONFİLE MADAGASKAR

200 g dana bonfile, patates sufle, mevsim sebzeleri, madagaskar sos ile